TUTKIMUS-PALVELUT

Ilman tutkitttua, relevanttia ja validia tietoa suunnittelun kohteena olevasta asiasta, organisaation toiminnasta tulee enmmän ajalehtimista kuin menestyksekästä toimintaa kohti perusteltua päämäärää.


SMARTEVO tarjoaa yrityksille, yhdistyksille sekä julkisille organisaatioille apua toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun tarvittavien tutkimustietojen hankinnassa.

Autamme asiakkaitamme tarvittaessa tutkimusongelman tarkassa määrittämisessä, tutkimuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä tietojen analysoinnissa ja johtopäätösten teossa. 

© Smartevo Oy 2015