KANSAINVÄLISTYMIS-PALVELUT

Kansainvälistymistä harkitsevan yrityksen tulee varautua siihen, että kansainvälisen liiketoiminnan synnyttäminen on pitkä ja monvaiheinen prosessi, joka edellyttää yritykseltä huomattavia taloudellisia ja henkisiä resursseja sekä kansainvälisen toiminnan osaamista.

SMARTEVO tarjoaa apua yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kartoitukseen, toiminnan strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun sekä kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen ja jatkokehittämiseen.

Autamme asiakkaitamme mm. 
- kohdemarkkinaselvitysten teossa
- yrityksen omien valmiuksien kartoituksessa
- kv.strategian valmistelussa
- kv.brändien kehittämisessä
- tuotteiston ja pakkausten suunnittelussa
- potentiaalisten maahantuojien kartoittamisessa
- maahantuojaneuvotteluissa ja sopimusten teossa

Tarjoamme yhteistyökumppanillemme myös vuokravientipäällikkö-apua viennin käynnistämisessä ja edelleenkehittämisessä.


map


© Smartevo Oy 2015