LIIKETOIMINTASTRATEGIA-PALVELUT

Yrityksen liiketoimintastrategia määrittelee ne keinot, millä yritys luo itselleen kilpailuetua ja pyrkii kasvamaan. 

SMARTEVO tarjoaa apuaan sen varmistamiseksi, että yrityksen strateginen perusta on kunnossa, ja on tarvittaessa mukana sen muokkaamisessa:

lehtipieni korkea

Autamme tarvittaessa tarkistamaan yrityksen liikeideaa, määrittelemään pitkän tähtäimen tavoitteita sekä hiomaan liiketoimintastrategioita. 

lehtipieni korkeaAutamme kehittämään strategisen suunnittelun prosesseja sekä olemme tarvittaessa mukana jalkauttamassa strategiaa osaksi yrityksesi päivittäistä toimintaa.  


© Smartevo Oy 2015